Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Διοίκηση ΦΕΔ

Ο ΦΕΔ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που έχει διετή θητεία. Στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΕΔ συμμετέχουν οι:

 • Πρόεδρος:  Δέσπω Λευκαρίτη - Εκπρόσωπος Συνδέσμου Διαφήμισης-Επικοινωνίας Κύπρου
 • Αντιπρόεδρος:  Αλίκη Δράκου - Εκπρόσωπος Συνδέσμου Διαφημιζομένων Κύπρου
 • Γραμματέας:  Μαρία Κυριάκου - Εκπρόσωπος Τομέα Τηλεοπτικών Σταθμών
 • Ταμίας:  Χάρης Νικολαίδης - Εκπρόσωπος Τομέα Ραδιοφωνικών Σταθμών

Μέλη:

 • Δημήτρης Ιωαννίδης - Εκπρόσωπος Συνδέσμου Διαφήμισης-Επικοινωνίας Κύπρου
 • Μάριος Ιωάννου - Εκπρόσωπος Συνδέσμου Διαφήμισης-Επικοινωνίας Κύπρου
 • Μελίνα Σκορδέλλη - Εκπρόσωπος Συνδέσμου Διαφημιζομένων Κύπρου
 • Λευτέρης Αθανασίου - Εκπρόσωπος Συνδέσμου Διαφημιζομένων Κύπρου
 • Νίκος Κωτσονόπουλος - Εκπρόσωπος Τομέα Τηλεοπτικών Σταθμών
 • Ρένος Ονουφρίου - Εκπρόσωπος Τομέα Έντυπων Μέσων
 • Κωνσταντίνος Χρίστου - Εκπρόσωπος Τομέα Εξωτερικής Διαφήμισης
 • Τάσος Τρύφωνος - Εκπρόσωπος Γενικού Τομέα

Διευθύντρια του ΦΕΔ είναι η Χριστιάνα Πασχαλίδου.