Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Συνεργασία με Δημόσιους Φορείς

Το πρώτο Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε στις 11.1.2018 με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ένα ανεξάρτητο ρυθμιστικό όργανο με αντικείμενο τον έλεγχο των θεμάτων ραδιοτηλεόρασης. Με δεδομένο ότι τόσο η Αρχή όσο και ο ΦΕΔ επιθυμούν την ύπαρξη και προβολή διαφημίσεων που είναι νόμιμες, ευπρεπείς, έντιμες και λένε την αλήθεια, το Μνημόνιο προβλέπει συνεργασία στην εξέταση παραπόνων, τη δημιουργία συνοπτικών και εύχρηστων κειμένων για θέματα διαφημίσεων, ανταλλαγή πληροφοριών σε ετήσια βάση κλπ.

Στις 12.2.2019 υπογράφηκε Μνημόνιο με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Παράλληλα, εκδόθηκε σύσταση Καλής Πρακτικής για την επικοινωνία των μορφών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ΜΚΟ, με ιδιαίτερη αναφορά σε ενδειδειγμένους τρόπους ολοκληρωμένης ενημέρωσης των καταναλωτών όταν αυτοί καλούνται να πραγματοποιήσουν αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας συνεισφέροντας παράλληλα σε έναν κοινωφελή σκοπό.

Στις 30.5.2019 υπογράφηκε Μνημόνιο με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ), με πρόβλεψη για παροχή δωρεάν υπηρεσιών συμβουλευτικού προελέγχου σε φορείς του δημόσιου φορέα, δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με τη δεοντολογία στη διαφημιστική επικοινωνία κ.λπ.

Στις 22.6.2020 υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων. Το Μνημόνιο αφορά στην παρουσίαση των φύλων στις διαφημίσεις, θέμα για το οποίο υπήρξαν οκτώ παράπονα από το 2018 μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Εκτιμούμε ότι το ενδιαφέρον για το θέμα θα ενταθεί και θα επεκταθεί και σε άλλα θέματα παρουσίασης στερεοτύπων. Μεταξύ άλλων, το Μνημόνιο αναφέρεται συνοπτικά στο περιεχόμενο των διαφημίσεων, σε συνεργασία στην εξέταση παραπόνων, παροχή συμβουλευτικού προελέγχου που λαμβάνει υπόψη τον τρόπο παρουσίασης των φύλων κ.λπ.