Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Φόρμα Υποβολής Παραπόνου

 

Untitled Document
Παράπονα γίνονται αποδεκτά μόνο εφόσον υποβάλλονται επώνυμα (Απαραίτητα Στοιχεία: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email επικοινωνίας). Σε περίπτωση παραπόνου από καταναλωτή, τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ, εκτός αν ο ίδιος συναινέσει στη γνωστοποίησή τους στον διαφημιζόμενο.
* υποχρεωτικά πεδία
*Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση επικοινωνίας:
*Τηλέφωνο επικοινωνίας:
*Email επικοινωνίας:
Οργανισμός που εκπροσωπείτε (εάν ισχύει):
*Περιγραφή διαφημιστικής επικοινωνίας:
Όνομα διαφημιζόμενου προϊόντος / υπηρεσίας:
Όνομα επιχείρησης που διαφημίζει προϊόν / υπηρεσία:
*Είδος Διαφήμισης: Τηλεοπτικό Σποτ
Ραδιοφωνικό Σποτ
Καταχώριση
Εξωτερική διαφήμιση (outdoor)
Φυλλάδιο
Internet
Άλλο
Επισυνάψετε την επικοινωνία:
(εάν είναι εφικτό, όριο 10 ΜΒ)
*Ποια σημεία της επικοινωνίας θεωρείτε ότι
αντίκεινται στον Κυπριακό Κώδικα
Δεοντολογίας Επικοινωνίας;
Ποια άρθρα του Κώδικα Δεοντολογίας
θεωρείτε ότι παραβιάζονται;
*Έχετε αναλάβει άλλη δράση για το θέμα αυτό; Ναι  Όχι
*Κωδικός ασφαλείας:    verification image, type it in the box
  Αποστολή αντίγραφου στο email μου