Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Φόρμα Υποβολής Παραπόνου

 

Untitled Document
Παράπονα γίνονται αποδεκτά μόνο εφόσον υποβάλλονται ΕΠΩΝΥΜΑ.

Παράπονα μπορούν να υποβληθούν από κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, όπως οι καταναλωτές, οι παραγωγοί και διανομείς αγαθών και υπηρεσιών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών εμπορικής επικοινωνίας κ.α.

Υποβολή παραπόνου από:


ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ